Bán xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Bán xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh - FVM34W nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Bán xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W nhập khẩu thiết bị đồng bộ